ULUSAL YETERLİLİK

Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan, Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan, Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan, MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Yayınlanmış Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız

UY / UMS

Odamız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 07.06.2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü uyarınca Odamız Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik taslakları hazırlanmıştır. Söz konusu taslakların ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik taslakları hakkında değerli görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan taslakları inceledikten sonra, yine aynı aşağıda yer alan değerlendirme formlarını doldurarak, 18/11/2022 tarihine kadar, meyem@maden.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

MYK Görüş UMS

MYK Görüş UY

UMS Dragiıne Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UMS_Dragline Operatörü_4

UMS_Sondaj Elemanı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü_4

UY_Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Dragline Operatörü_4

UY_Dragline Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Harmancı-Manevracı_3

UY_Harmancı-Manevracı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Merkezi İzleme Operatörü_4

UY_Monoray-Kulikar Operatörü_4

UY_Monoray-Kulikar Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_3

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_3-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_4

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_4-Görüş ve Değerlendirme Formu(1)

UY_Sondaj Elemanı_3(1)

UY_Sondaj Elemanı_3

UY_Sondaj Elemanı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Sondör_4

UY_Sondör-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Tulumbacı_3

UY_Tulumbacı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Yeraltı Nakliyat İşçisi_3

UY_Yeraltı Nakliyat İşçisi-Görüş ve Değerlendirme Formu