Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri

Her belgelendirme programı için belge geçerlilik süresi, her belgelendirme programı için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmektedir.   Belge geçerlilik süresi sonrasında belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Yeniden belgelendirme şartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenir.

Yeniden belgelendirme başvuruları sınav merkezlerinde Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından yetkilendirilen  Destek Personeli  tarafından  alınmaktadır.  Yeniden  belgelendirme  ile  ilgili  belge sahibine ait sınav ve/veya eğitim kayıtları ve eski belge, Destek Personeli tarafından adayın dosyasına eklenir. Yeniden belgelendirme ile ilgili değerlendirme görevlendirilen Belgelendirme Karar Verici tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu kayıt altına alınır. Bu rapora göre Belgelendirme Karar Verici kararı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile belgelendirilmiş kişi yeniden belgelendirilir.

Yeniden belgelendirme talebinde bulunan belge sahibi sınava katılarak belgesinin yenilenmesini talep ettiyse ve sınavda başarılı olmuş ise Belgelendirme Karar Verici kararıyla yeni belge verilir. Alınan eski belge arşivde Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklanır.