UY / UMS

Odamız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 07.06.2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü uyarınca Odamız Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik taslakları hazırlanmıştır. Sözkonusu taslakların ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilik taslakları hakkında değerli görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan taslakları inceledikten sonra, yine aynı aşağıda yer alan değerlendirme formlarını doldurarak, 18/11/2022 tarihine kadar, meyem@maden.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

MYK Görüş_UY

MYK Görüş_UMS.pdf

UY_Yeraltı Nakliyat İşçisi-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Yeraltı Nakliyat İşçisi_3

UY_Tulumbacı-Görüş ve Değerlendirme Formu.pdf

UY_Tulumbacı_3

UY_Sondör-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Sondör_4

UY_Sondaj Elemanı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Sondaj Elemanı_3

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_4

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_4-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_3

UY_Ölçü Tespit Sorumlusu_3-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Monoray-Kulikar Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Monoray-Kulikar Operatörü_4

UY_Merkezi İzleme Operatörü_4

UY_Harmancı-Manevracı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Harmancı-Manevracı_3

UY_Dragline Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu

UY_Dragline Operatörü_4

UY_Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu.pdf

UY_Dik ve Meyilli Kuyular Vinç Operatörü_4

UMS_Sondaj Elemanı-Görüş ve Değerlendirme Formu

UMS_Sondaj Elemanı_3.pdf

UMS_Dragline Operatörü_4

UMS_Dragiıne Operatörü-Görüş ve Değerlendirme Formu