BAŞVURU FORMU

ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ
FİRMA BİLGİLERİ
BAŞVURU NEDENİ
YETERLİLİK16UY0265-3 Kırma Eleme Tesis Operatörü

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

A2 Hazırlık ve Kırma Eleme İşlemleri


BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Belge Kullanım Sözleşmesini aşağıdaki linkten indirdikten sonra ıslak imzalı şekilde merkezimize gonderiniz.

Belge Kullanım Sözleşmesi


BELGELENDİRME TAAHHÜDÜ
• Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
• Başvurudan itibaren belge alıncaya veya belgem yenileninceye kadar sınav ve belgelendirme sürecine dair tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ve yıllık belge kullanım ücretlerini ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dâhil, her ne sebeple olursa olsun,MMO MEYEM ' den geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim.
• Girdiğim sınavlarda hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı taahhüt ederim.
• İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını MMO MEYEM' e ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve • ayrıca belge almaya hak kazansam bile ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini biliyor ve kabul ediyorum.
• Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, Kişisel verilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılacağını onayladığımı,
• Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, yazılı ve uygulamalı sınavlarda görüntülü, sözlü sınavlar görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı,

• MMO MEYEM' e ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda tarafından oluşturulan Şikayet Ve İtiraz Komitesinin nihai karar merci olduğunu,
• Alacağım belgenin mülkiyet haklarının MMO MEYEM' e ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceklerini,
• MMO MEYEM' den aldığım/alacağım belgemin 17024 Standardına aykırı düşen durumlarda, MMO MEYEM tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda MMO MEYEM' den maddi veya manevi hiçbir talepte bulunmayacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

Kültür Mah. Yüksel Cad. No:40 Kızılay - Çankaya/ ANKARA
Tel: +90 546 425 10 88
e-Posta: meyem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları