Maden Mühendisleri Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi (MMO MEYEM) üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirildiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

 

  

10/08/2017

 

Ayhan YÜKSEL

MMO MEYEM Yönetim Kurulu Başkanı


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

 

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA 

Tel: +90 312 425 10 80  

e-Posta: sem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları