GÖZETİM

MMOMEYEM belgelendirilen adayların belgelendirme programının ilgili şartlarına uygunluğunu izlemektedir.
Her ulusal yeterlilik için gözetim periyotları ilgili belgelendirme programında tanımlanmaktadır. Gözetim periyotlarının belirlenmesinde aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulur:
• Belgelendirme programının kritikliği (teknolojik gelişmelerin sıklığı, yönetmeliklerdeki değişiklik sıklığı vb.),
• Belgelendirme program kurullarının ve gerektiğinde ilgili uzmanların (öğretim üyeleri, konu ile ilgili kuruluşlarda çalışan uzmanlar) görüşleri,
• Belgelendirme programı ile ilgili gelişmelerin sıklığı,
• Yasal zorunluluklar,

Gözetim esnasında aşağıda belirtilen durumların varlığı, ilgili Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından gözden geçirilir.
• Belgelendirilmiş kişi ile ilgili şikâyetler,
• Belgelendirilmiş kişinin Belgelendirme Programındaki değişikliklere uyum sağlayıp sağlamadığı.

Yukarıda belirtilen konularla ilgili bulgular ve kayıtlar aşağıdaki şekilde belirlenmektedir:
• Belgelendirilmiş kişinin varsa hazırladığı projeler ve yaptığı işlerle ilgili referanslara ilişkin kayıtların birer kopyası kişiden istenerek Gözetim Raporuna eklenir.
• Belgelendirilmiş kişi ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen sonuçlanmış şikâyetlerle ilgili kayıtlar Gözetim Raporuna eklenir. Şikâyet, içeriğine göre değerlendirilmek üzere Şikâyet Komitesi’ne sevk edilebilir.
• Belgelendirilmiş kişinin, yapmakta olduğu işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açan, taahhütlerine uymayan davranışlarda bulunanlar İş Kanunu’na göre yaptırımlara maruz kalmaktadırlar.
• Gözetim faaliyetlerinde belgelendirme programında meydana gelen değişikliklere belgelendirilmiş personelin uyum saylayıp sağlamadığı belrlenir. Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarını 2. gözetim vizesi tarihine kadar sağlaması gerekmektedir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir. Gözetim vizeleri ile yapılan değerlendirmeyle belgelendirilmiş personelin değiştirilen belgelendirme şartlarına uyum sağladığı doğrulanmaktadır.

Belgelendirilmiş kişi, belgenin vizelenmesi için belirlenen şartları karşılıyorsa belge vizelenir ve bir sonraki gözetim tarihine kadar geçerliliğini sürdürür. Belgelendirilmiş kişinin yukarıda belirlenen şartlarla ilgili eksikleri olması durumunda eksiklerin giderilmesi istenir. Ancak belge vizelendikten sonra, bir sonraki gözetimde aynı uygunsuzlukların giderilmediği tespit edilirse belge askıya alınır.
Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, askıya alınması ve iptali kararlarından biri alınır.
Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri MMO MEYEM  ’e sunmayan belge sahibinin belgesi askıya alınır.
Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirilir ve askıya alınanlardan belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini yazılı olarak bildirilir.
Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara web sitesinden duyurusu yapılır.
 


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

 

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA 

Tel: +90 312 425 10 80  

e-Posta: sem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları