Görev almakta olduğum mesleki yeterliliğe dayalı ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne uygun “Personel Belgelendirme Programı” süresince;

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı, Soyadı ve Görevi:                                                                                              Tarih: …/…/201..

İmza:


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

 

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA 

Tel: +90 312 425 10 80  

e-Posta: maden@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları