Görevlendirildiğim, sınavlarda;

  1. MMO MEYEM ’in diğer bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verdiğim kuruluşa veya kişiye karşı gizliliğimi,tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,
  2. MMO MEYEM  yönetiminin, belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda gizliliğimi,tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı etkilemesine izin vermeyeceğimi  ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  3. MMO MEYEM 'de belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı,
  4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı,
  5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.

Tarih…./….../..…..

Ad-Soyad/İmza


Nitelikli iş gücü için ulusal yeterlilik sistemi..

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 425 10 80
e-Posta: sem@maden.org.tr

Sosyal Medya Bağlantıları